Rekrutacja - lista kandydatów zakwalifikowanych

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola znajduje się tutaj
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I znajduje się tutaj

Ważne!!!
Informujemy rodziców o konieczności dostarczenia potwierdzenia woli przyjęcia w terminie
od 20 do 27 marca do godziny 1200.

Do pobrania: