W związku z wprowadzeniem przez Gminę Wolbrom elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022, zwracamy się z prośbą o wykonanie przez Państwa wszystkich niżej opisanych czynności celem terminowego zrealizowania zadań w procesie rekrutacyjnym.

 

I. DZIECI, KTÓRE BĘDĄ KONTYNUOWAĆ WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 1. Od dnia 01-03-2021r. od godziny 700 do 05-03-2021r. do godziny 1200 należy złożyć w przedszkolu lub sekretariacie szkoły deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (druk dostępny w przedszkolu, sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony www.zsgolaczewy.pl).
 2. Zgłaszanie dzieci kontynuujących edukację odbywa się bezpośrednio w przedszkolu (lub sekretariacie szkoły) bez konieczności logowania się do systemu elektronicznego.
 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsgolaczewy.pl, na tablicach informacyjnych wewnątrz budynku oraz w sekretariacie.
 4. W związku ze stosunkowo szybkim zakończeniem tego etapu rekrutacji (5 marzec 2021 r. godz. 1200), prosimy o pilne składanie deklaracji kandydatów, którzy będą kontynuować wychowanie przedszkolne w Przedszkolu w Zespole Szkół w Gołaczewach.

II. RODZICE, KTÓRZY SKŁADAJĄ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 1. Od dnia 8-03-2021 r. od godziny 800 do 12-03-2021 r. do godziny 1600 należy złożyć wniosek o przyjęcie do Przedszkola w Zespole Szkół w Gołaczewach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola można złożyć logując się na stronie internetowej:
  naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom
 3. W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie kandydata poprzez system elektroniczny, należy w dalszej kolejności wydrukować wniosek, podpisać go (oboje rodziców lub opiekunów prawnych), a następnie złożyć w sekretariacie szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Istnieje również możliwość złożenia wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w sekretariacie, poprzez złożenie wypełnionego druku (druk do pobrania na w/w stronie internetowej, stronie internetowej szkoły www.zsgolaczewy.pl lub w sekretariacie szkoły).
 4. Strona internetowa z ofertą dla rodziców składających wniosek o przyjęcie dziecka (kandydata) do przedszkola zostanie udostępniona 08 marca 2021 roku o godz. 800 i wtedy także rozpocznie się rejestracja nowych kandydatów.
 5. Następnie w przedszkolu lub sekretariacie szkoły składamy pisemne oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsgolaczewy.pl, na tablicach informacyjnych wewnątrz budynku oraz w sekretariacie.
 7. W związku ze stosunkowo szybkim zakończeniem tego etapu rekrutacji (12 marzec 2021 r.), prosimy o pilne składanie wniosków o przyjęcie kandydata do Przedszkola w Zespole Szkół w Gołaczewach.  

 

Do pobrania: informacja dla rodziców

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
© 2017 ZS Gołaczewy