Dyrekcja

Dyrektorem Zespołu Szkół w Gołaczewach od 2004 roku jest mgr Robert Kozłowski.

Wicedyrektorem Zespołu Szkół w Gołaczewach jest mgr Tomasz Szczepankiewicz.