Informacje dla rodziców


Informacja dla rodziców dzieci z obwodu

 

  1. Od 28 lutego 2024 r. do 7 marca 2024 r. do godziny 1400 należy dokonać zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły obwodowej.
  2. Zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dokonać składając zgłoszenie do szkoły wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców i kandydata w sekretariacie szkoły
  3. Druki zgłoszenia dziecka do szkoły, oświadczenie o miejscu zamieszkania oraz inne druki niezbędne do zgłoszenia dostępne są w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej szkoły www.zsgolaczewy.pl
  4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkola dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsgolaczewy.pl, na tablicach informacyjnych wewnątrz budynku oraz w sekretariacie.
Dokumenty do pobrania:

 


Informacja dla rodziców dzieci spoza obwodu

 

  1. Od dnia 28-02-2022 do 03-03-2022 do godziny 1500 należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka (kandydata) do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Gołaczewach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy złożyć w sekretariacie szkoły.
  3. Wniosek i inne druki dokumentów niezbędne do przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej dostępne są w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej szkoły www.zsgolaczewy.pl
  4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkola dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsgolaczewy.pl, na tablicach informacyjnych wewnątrz budynku oraz w sekretariacie.
  5. W związku ze stosunkowo szybkim zakończeniem tego etapu rekrutacji (3 marzec 2022 r.), prosimy o pilne składanie wniosków o przyjęcie kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Gołaczewach spoza obwodu szkoły.
Dokumenty do pobrania: