I. RODZICE SKŁADAJĄ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

  1. Od dnia 28-02-2024 od godziny 800 do 7-03-2024 do godziny 1400 należy złożyć wniosek o przyjęcie do Przedszkola w Zespole Szkół w Gołaczewach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola można złożyć logując się na stronie internetowej:
    naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom
  3. W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie kandydata poprzez system elektroniczny, należy w dalszej kolejności wydrukować wniosek, podpisać go (oboje rodziców lub opiekunów prawnych), a następnie złożyć w sekretariacie szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w sekretariacie, poprzez złożenie wypełnionego druku (druk do pobrania na ww. stronie internetowej, stronie internetowej szkoły www.zsgolaczewy.pl lub w sekretariacie szkoły).
  4. Strona internetowa z ofertą dla rodziców składających wniosek o przyjęcie dziecka (kandydata) do przedszkola zostanie udostępniona 28 lutego 2024 roku o godz. 800 i wtedy także rozpocznie się rejestracja nowych kandydatów.
  5. Następnie w przedszkolu lub sekretariacie szkoły składamy pisemne oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych.
  6. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsgolaczewy.pl, na tablicach informacyjnych wewnątrz budynku oraz w sekretariacie.
  7. W związku ze stosunkowo szybkim zakończeniem tego etapu rekrutacji (7 marzec 2024r. godz. 14:00), prosimy o terminowe składanie wniosków o przyjęcie kandydata do Przedszkola w Zespole Szkół w Gołaczewach.

Dokumenty związane z rekrutacją:

 


Dokumenty do pobrania: